Boy ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Boy ile ilgili cümlelerboy - erkek çocuk.

We have three children - a boy and two girls.
Üç çocuğumuz var - bir oğlan ve iki kız.

The boy was accompanied by his parents.
Çocuğa ebeveynleri tarafından eşlik edildi.

Let the boy go.
Çocuğu bırak.

They rescued the boy from drowning.
Çocuğu boğulmaktan kurtardılar.