Borrow ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Borrow ile ilgili cümlelerborrow - ödünç almak

Can I borrow a pen please?
Bir kalem ödünç alabilir miyim lütfen?

I borrowed / the book from my sister.
Bu kitabı kızkardeşimden ödünç aldım.

Can I borrow 30TL?
30 Lira borç alabilir miyim?

May I borrow your lighter?
Çakmağını ödünç alabilir miyim?

Can I borrow your umbrella?
Şemsiyeni ödünç alabilir miyim.

Excuse me, may I borrow a pen?
Afedersin, bir kalem ödünç alabilirmiyim?

bir fikri, sözcüğü ödünç almak
The English word 'rucksack' is borrowed from German.
İngilizce 'rucksack' kelimesi, Almanca'dan ödünç alındı.