Born ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Born ile ilgili cümlelerborn /bɔːn/ born - doğmak,dünyaya gelmek.

She was born in istanbul in 1973.
1973'te istanbul'da doğdu.

An American-born writer
Amerikalı bir yazar

I was born on October 10, 1976.
10 Ekim 1976'da doğdum.

She was born at six a.m. on July 17.
17 Temmuzda sabah 6:00 da doğdu.

They were born one month apart in 1970.
1970 yılında bir ay arayla doğdu.

Etiketler : born ile ilgili cümleler be born ile ilgili cümleler