Bored ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Bored ile ilgili cümlelerbored /bɔːd/ boord - canı sıkkın, sıkılmış, usanmış.

I'm bored with doing homework.
Ödev yapmaktan sıkıldım.

​I am bored to death.
İçim baydı.

I'm always bored with films that have little action.
Çok fazla aksiyon içermeyen filmlerde hep sıkılırım.

I will never get bored in his company.
Ben onun şirketinde asla sıkılmayacağım.

We got a little bored with each other.
Biz birbirimizden biraz sıkıldık.

I'm really bored right now.
Şu anda gerçekten sıkılıyorum.