Balance ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Balance ile ilgili cümleler
balance  /ˈbæləns/ beilıns

denge
I lost my balance and fell off the bike.
Dengemi kaybettim ve bisikletle düştüm.

denge, dengeli oran, dağıtım
We hope to strike a balance between lower incomes and minimum wage.
Alt gelirliler ile asgari ücret arasında bir denge kurmayı umuyoruz.

dengede tutma, herşeyi değerlendirme, dikkate alma.
On balance, we must take this step.
Dengeli olarak/dengede tutmak için,  bu adımı atmamız gerekiyor.