Baggage ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Baggage ile ilgili cümleler
baggage /ˈbæɡɪdʒ/ beegıiçh - bagaj, eşya


She dragged the heavy baggage to the airport.
Ağır bagajı havaalanına çekti.

The man loaded the baggage into the truck.
Adam valizi kamyona yükledi.

This is all my carry-on baggage.
Bütün tekerlekli bagajım budur.

Make room for the baggage.
Bagaj için yer açın.

I'll meet you in the baggage claims area.
Bagaj teslim bölümünde seninle buluşacağım.