Bag ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Bag ile ilgili cümleler
bag /bæɡ/ beag

kağıt, plastik vb. maddeden yapılmış torba

a paper/plastic bag
kağıt / plastik torba

He packed / his bags and left.

Çantalarını paketledi ve gitti.

çanta dolusu, torba dolusu, yığınla

It doesn't weigh more than a couple of bags of sugar.
Birkaç torba dolusu şekerden daha fazlasını tartmaz.

çantalar, torbalar dolusu, çok, epeyce

There's bags of room.
Çantalar dolusu oda.