Bad ile ilgili cümleler

Bad ile ilgili cümleler


bad /bæd/ beed kötü

bad weather
kötü hava

bad news
kötü haber

He's in a bad mood today.
Bugün havasında değil /Kötü ruh hali içinde.

bad behaviour
kötü davranış

The service was really bad.
Hizmet gerçekten kötüydü.

He's always been bad at grammar.
Dilbilgisi konusunda hep kötüydü.

a bad injury
ciddi yaralanma