Background ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Background ile ilgili cümleler
background ˈbækɡraʊnd/ begkraound

geri taraf, arka plan
background music/noise
Arka plan müziği / ses

I could hear a baby crying in the background.
Bir bebeğin arka tarafta ağladığını duyabiliyorum/duyabildim.

bir kişinin geçmişi, ailesi, eğitimi, yaşam tecrübesi
Birol came from / a middle-class background.
Birol / orta sınıf bir geçmişten geldi/geçmişi var.

bir tablonun, resmin geri planı, zemini
gold stars on / a black background
Altın yıldızlar / siyah arka plan

bir hadisenin, olayın geçmişi, oluş biçimi
The talks are taking place against a background of economic uncertainty.
Görüşmeler, ekonomik belirsizliklerin arka planına dair gerçekleşiyor.

in the background
arka planda