Back ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Back ile ilgili cümleler
back /bæk/ beagk- uk  / begg - usa

geriye doğru
Birol stepped back.
Birol geri çekildi/geriye doğru adım attı.

Ahmet leaned back in his chair.
Ahmet sandalyesine yaslandı.

cevap, karşılık olarak
I signalled to her and she waved back.
Ona işaret ettim ve o geri el salladı.

geri, eski haline doğru
Hopefully things will get back to normal again now.
Umarım artık işler normale dönecektir.

I'm sure we can put / it back together again.
Eminim tekrar bir araya getirebiliriz.

Try to go back to sleep.
Uyumaya devam etmeyi deneyin.

öncelere, geçmişe ya da geçmişte, öncesinde
We first met back in 1974.
İlk önce 1974'te görüştük.

Looking back, I think we did the right thing.
Geriye dönüp baktığımızda, sanırım doğru olanı/şeyi yaptık.

uzağa, öteye, geriye doğru
He pulled back the curtain.
Perdeyi geriye doğru çekti.