Baby ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Baby ile ilgili cümlelerbaby /ˈbeɪbi/ beybi.

çok genç çocuk
a baby girl/boy
kız bebek / oğlan bebek

baby clothes
bebek giysileri

Sevda has had a baby.
Sevda'nın bebeği oldu/var.

Sema's expecting a baby.
Sema bir bebek bekliyor.

çok genç hayvan yavrusu
a baby bird
yavru kuş