Awful ile ilgili cümleler

Awful ile ilgili cümleler


awful - korkunç, berbat, nahoş, kalitesiz, dehşet.

an awful place
Korkunç bir yer

The film was absolutely awful.
Film kesinlikle korkunçtu.

I've made an awful fool of myself.
Kendimi korkunç bir şekilde aptal durumuna düşürdüm.

I look awful with this swimsuit.
Bu mayoyla berbat görünüyorum.

It cost an awful lot of money.
Çok pahalıya maloldu.

I felt awful for being so angry with him.
Ona bu kadar kızgın olduğum için kendimi berbat hissediyordum