Aware ile ilgili cümleler

Aware ile ilgili cümleler


aware /əˈweər/ avee uk- aveyır usa - bir şeyin farkında olmak, farkına varmak.

Are you aware of the risks involved?
Söz konusu risklerin farkında mısınız?

She was well aware that he was married.
Evli olduğunun çok iyi farkındaydı.

I'm quite aware of your kindness.
İyi yürekliliğinin oldukça farkındayım.

I was aware of being watched.
İzlenildiğimin farkındaydım.

Her mother is not aware of her illness.
Annesi hastalığının farkında değil.

Etiketler : aware of ile ilgili cümleler