Awake ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Awake ile ilgili cümlelerawake - uyanık kalmak, uyumamak

Is Birol awake?
Birol uyanık mı?

The noise from the party kept / me awake all night.
Partinin gürültüsü beni bütün gece uyutmadı / uykudan alıkoydu.

He lay awake all night.
Bütün gece uyumadan uzandı.

I'm usually awake by 7:00 a.m.
Ben sabah 7:00'e kadar genellikle uyanığım.

I was kept awake all night by the noise.
Gürültü yüzünden bütün gece uyanık kaldım.

I'm going to watch the late film if I can stay awake.
Uyanık kalabilirsem son filmi izleyeceğim.