Avoid ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Avoid ile ilgili cümleler
avoid əˈvɔɪd/ avoyd - kaçınmak, sakınmak, uzak durmak, (argo) atlatmak, birini ekmek,önlemek, engel olmak, karşı durmak,bir şeyi yapmaktan kaçınmak, göz ardı etmek, ihmal etmek, uzak durmak.

Try to avoid the city centre.
Şehir merkezinden kaçının.

Please be in here early to avoid disappointment.
Hayal kırıklığını önlemek için lütfen erken gelin/erkenden burada olun.

She managed to avoid answering my questions.
Sorularıma cevap vermekten kaçındı.