Average ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Average ile ilgili cümleler
average /ˈævərɪdʒ/ evriçh - sıradan, diğerleriyle aynı olan, vasat,ortalama miktar, ölçüde olan.

an average person
sıradan bir kişi

an average day
sıradan bir gün

an average temperature
Ortalama sıcaklık

The food was pretty average.
Yemek oldukça sıradan/bayağı idi.

The average people life/Average human life
Ortalama insan ömrü