Avenue ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Avenue ile ilgili cümleler
avenue /ˈævənjuː/ evenyu - iki tarafı ağaçlarla kaplı geniş cadde, bulvar.

My business address is 465 Fifth Avenue.
İş adresim 465 Beşinci Caddedir.

I met her by accident on Third Avenue.
Üçüncü caddede rastlantı sonucu onunla karşılaştım.

I'd like to get off at 15th Avenue.
Onbeşinci caddede inmek istiyorum.