Available ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Available ile ilgili cümleleravailable /əˈveɪləbl/ aveylıbıl - mevcut, hazır,uygun, hazır, meşgul değil, görüşmeye hazır.

This information is available free on the Internet.
Bu bilgi internette ücretsiz olarak mevcuttur.

The new drug is not yet available to the public.
Yeni ilaç henüz halka için uygun/hazır değildir.

Is there any help available?
İşe yarar bir yardım var mı?

A map is available upon request.
İstek üzerine bir harita mevcuttur.

We are sorry, the person you are trying to contact is not available.
Üzgünüz, iletişim kurmaya çalıştığınız kişi mevcut değil.

We have little money available for the research.
Araştırma için mevcut az paramız var.

Such a this card is not available today.
Böyle bir kart bugün mevcut değil.

I'm not available right now.
Şu anda müsait değilim.

He is not available at the moment.
Şu anda mevcut değil.

The mayor is not available now.
Belediye Başkanı şimdi müsait değil.

Maybe Birol wasn't available.
Belki Birol müsait değildi.

We're not available.
Biz müsait değiliz.