Autumn ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Autumn ile ilgili cümlelerautumn - sonbahar

I'm starting a new job in the autumn.
Sonbaharda yeni bir işe başlıyorum.

autumn leaves
sonbahar yaprakları

Do you like spring or autumn?
İlkbaharı mı yoksa sonbaharı mı seversin?

typical of autumn
sonbahara ait, sonbahara özgü

I prefer spring to autumn.
İlkbaharı Sonbahara tercih ederim.

Children go back to school in autumn.
Çocuklar Sonbaharda okula geri giderler.