Attractive ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Attractive ile ilgili cümleler
attractive  /əˈtræktɪv/ attireaktif - çekici, güzel, hoş, cezbedici.

an attractive woman
Çekici bir kadın

I find him very attractive.
Onu çok çekici buluyorum.

We want to make the club attractive to a wider range of people.
Kulübü daha geniş bir kitleye çekici kılmak istiyoruz.