Attitude ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Attitude ile ilgili cümlelerattitude  - tutum, tavır, eda, davranış

a positive attitude
Olumlu bir tutum

He has a very bad attitude.
Çok kötü bir tutum sergiliyor/tutumu var.

Your attitude towards women is offensive.
Kadınlara karşı tavrın saldırgan.

He assumed an aggressive attitude toward me.
Bana karşı saldırgan bir tavır takındı.

My attitude towards him changed.
Ona karşı tavrım değişti.

That attitude of his is quite disgusting.
Onun bu tutumu oldukça iğrençtir.

She had an unfriendly attitude.
Onun düşmanca bir tutumu vardı.