Attention ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Attention ile ilgili cümlelerattention /əˈtenʃən/ etenşınn - dikkat,dikkat etmek, can kulağıyla dinlemek, seyretmek,birinin dikkatini çekmek, dikkatini vermesini sağlamak,özen, itina, dikkat.

Ladies and gentlemen, could I have your attention, please?
Bayanlar baylar, lütfen dikkatinizi bu tarafa/bana çekebilir miyim/lütfen dikkat, lütfen?

You weren't paying attention to what I was saying.
Ne söylediğime dikkat etmiyordun.

If I could just draw your attention to the second paragraph.
Eğer dikkatinizi ikinci paragrafa getirebilirsem/çekebilirsem.

I waved at him to get his attention.
Dikkatini çekmek için ona el salladım.

This old engine needs a lot of attention.
Bu eski motorun dikkat edilmesi/özen/itina gerekiyor.