Attempt ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Attempt ile ilgili cümlelerattempt - teşebbüs, girişim, deneme


This is his second attempt at the exam.
Bu sınavdaki ikinci denemesi.

They closed the road in an attempt to reduce traffic in the city.
Şehrin trafiğini azaltmayı denemek için yolu kapattılar.

She made no attempt (= did not try) to be sociable.
Girişimde bulunmadı olmaya çalışmadı (= denemedi).

I succeeded in my first attempt.
İlk denememde başarılı oldum.

Do not attempt this at home.
Bunu evde denemeyin.

The attempt ended in failure.
Girişim başarısızlıkla sona erdi.

She was successful in the attempt.
Girişimde başarılıydı.

His escape attempt was successful.
Kaçış denemesi başarılıydı.

His attempt to escape was successful.
Kaçış girişimi başarılıydı.