Attach ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Attach ile ilgili cümleler

attach /əˈtætʃ/ ateçh

eklemek,tutturmak, bağlamak, iliştirmek
She attached a photograph to her letter.
Mektupuna bir fotoğraf ekledi.

bir şeye, birine, önem/değer atfetmek, vermek, öyle olduğunu düşünmek
You attach too much importance to money.
Paraya çok fazla önem veriyorsunuz.

bir şeye ilave olarak dahil etmek, eklemek
There were too many conditions attached to the deal.
Anlaşmaya bağlı çok fazla şartlar vardı.

e-posta iletisine dosya ekleme
I have sent to you our new projects with attached.
Size yeni projelerimiizi ekte/ekli olarak gönderdim.