Atmosphere ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Atmosphere ile ilgili cümleler
atmosphere /ˈætməsfɪər/ edmusfiyır - atmosfer, dünyayı çevreleyen gazlardan oluşan tabaka.

I like the atmosphere of this restaurant.
Bu restoranın atmosferini seviyorum.

The atmosphere is made up of oxygen.
Atmosfer oksijenden oluşur.

Children reflect the family atmosphere.
Çocuklar aile ortamını yansıtırlar.

bir yerin havası, genel durumu
A relaxed atmosphere.
Rahat bir atmosfer.

kapalı bir alanın havası
A smoky atmosphere.
Dumanlı bir atmosfer.