At ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

At ile ilgili cümleler
at /ət/ ed.

bir şeyin veya birinin konumunu, yerini göstermede kulanılır, ... de, da
We met at the station.
İstasyonda tanıştık/buluştuk.

She's at the library.
Kütüphanede.

... de, ... da, zamanında
The meeting starts at three.
Toplantı üç'te başlıyor.

... e, ... a doğru
She threw the ball at him.
Topu ona attı.

He's always shouting at the children.
Her zaman çocuklara bağırıyor.

sıfatlardan sonra bir kişinin bir şeyde başarılı, iyi olduğunu belirtir
He's good at making friends.
O arkadaş edinmede çok başarılı.

bir şeyin sebebini belirtir, özellikle bir hissin
We were surprised at the news.
Habere şaşırdık.

ücret, hız, seviye belirtmede kullanılır
He denied driving at 120 km per hour.
Saatte 120 km hızla gittiğini reddetti.

bir durumu veya eylemi bilidrmede
A country at war.
Savaşta bir ülke.