Astonish ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Astonish ile ilgili cümleler
astonish /əˈstɒnɪʃ/ estoniş - şaşırtmak, hayrete düşürmek.

Her quick recovery has astonished doctors.
Hızlı iyileşmesi doktorları hayrete düşürdü.

I was astonished.
Şaşırmıştım.

We were astonished at the news.
Biz habere şaşırdık.

She stood astonished at the sight.
Görünüşte şaşırmış gibi duruyordu.

I was too astonished to speak.
Konuşamayacak kadar çok şaşırdım.