Than ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Than ile ilgili cümleler
than /ðæn/ den - ...dan/den

Birol's car is bigger than mine.
Birol'un arabası benimkinden daha büyük.

Birol's a bit taller than Sema.
Birol, Sema'dan biraz daha uzun.

It cost less than I expected.
Beklediğimden daha düşük maliyetli.