Modal verbs konu anlatımı ~ birolcakir.net

Modal verbs konu anlatımı Bu dersimizde Modal Verbs konuları olan Can, could, may, might, will, would, shall, should, must ve ought to kalıplarını işleyeceğiz. Daha sonaki konularda ise bu verbs leri tek tek başlıkları ile inceleyeceğiz. Üstte belirttiğim verbs lerin yanı sıra, tam modal olmamakla birlikte aynı başlık altına sokulan başka sözcükler de vardır (need, have to, had to). Modal’ların görevi, birlikte kullanıldıkları fiillerin anlamlarına zorunluluk, olasılık, kararlılık, izin verme, izin isteme, akıl yürütme, öneride bulunma gibi anlamlar katmaktır. Modal’ların ortak özellikleri şunlardır:

1. Üçüncü tekil şahıslarda (he, she, it) modal’lara –s konmaz. Ayrıca –ing ya da –ed almazlar

He may know my phone number.

Telefon numaramı bilebilir. (= He mays … denmez)

2. Soru ve olumsuz cümlelerde söz konusu modal başa getirilir ya da kendisinden sonra not eklenir. Do, did gibi yardımcı fiiller kullanılmaz. Bu kural, gerçek modal’lar (can, could, should …) için geçerlidir. Gerçek modal olmayıp modal’a benzeyenler (have to, had to …) ise do, did yardımcı fiilleriyle soru ya da olumsuz yapılırlar. Soru takıları ve kısa cevaplar için de durum aynıdır:

Can you ski?

Kayak yapabiliyor musun?

You shouldn’t smoke.

Sigara içmemen gerekir.

Did you have to wait?

Beklemek zorunda mı kaldın?

You should get up early tomorrow, shouldn’t you?

Yarın erken kalkman lazım, değil mi?

3. Modal’lardan sonra fiilin yalın biçimi gelir:

I must water the plants today.

Bugün çiçekleri sulamam gerek.

Yalnızca will, shall ve would özneyle kaynaşabilir. Diğerleri ayrı ayrı yazılmalıdır:

I’ll call you soon.

Seni yakında ararım. (= I will …)

James said he’d never forgive his wife.

James, karısını hiç affetmeyeceğini söyledi. (= he would …)

4. İki modal bir arada kullanılmaz.

 I will can drive denmez. Onun yerine ya ‘I will drive’ ya da ‘I can drive’ denmelidir.


Etiketler : modal verbs konu anlatımı modal verbs konu anlatımı pdf modal verb konu anlatımı modals konu anlatımı modal verbs konu anlatımı pdf modals konu anlatımı pdf