j ile başlayan ingilizce kelimeler ~ birolcakir.net

j ile başlayan ingilizce kelimelerJail
ceyl
hapis, hapishane, cezaevi
Jam
cem
reçel,trafikte araç sıkışıklığı
January
cenueri
ocak ( ayı )
Jaw
cov
çene
Jazz
cez
caz
Jealous
celıs
kıskanç
Jet
cet
jet, jet uçağı,fışkırtma, püskürtme
Jewel
ciull
mücevher, kıymetli taş
Job
cab
İş, görev, sorumluluk
Join
coin
birleştirmek, birleşmek
Joint
coint
Birleşik,ortak
Joke
couk
şaka
Jolly
coli
neşeli, şen şakrak, mutlu, sevinçli
Journal
cöönl
gazete,dergi
Journalist
cönılist
gazeteci
Journey
cörniy
yolculuk, gezi, seyahat
Joy
coy
neşe, mutluluk, sevinç
Judge
cac
yargıç, hâkim,yargılama
Judgement
cacmınt
yargı, karar, hüküm
Juice
cuis
su (meyve suyu v.s.)
July
culay
temmuz
Jump
camp
sıçramak, atlamak
June
cuun
haziran
Jury
cüri
jüri
Just
cast
yalnız, sadece,az evvel, henüz, biraz önce
Justice
castis
adalet, tarafsızlık, hakça davranış