It ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

It ile ilgili cümleler
it /ɪt/ it

o, onu; bahsedilen nesne, durum veya fikre atıfta bulunmada kullanılır

Have you seen my bag? "It's in the hall."
Çantamı gördün mü ?      Salondadır.

o, onu; bir fikri veya bir durumun tasvirini belirten belli sıfat, isim veya fiillerden önce kullanılır

It's unlikely that she'll arrive on time.
Onun zamanında varabilme ihtimali yok/olası bir durum değil.

o, onu; bir özne veya nesneye gereksinim duyan ancak hususi bir isme atıfta bulunmayan belli fiillerden önce kullanılır

It costs less if you travel at the weekend.
Hafta sonu seyahat ederseniz daha az maliyetlidir.

I saw it in Giresun.

Onu Giresun'da gördüm.

o, onu; zâmanı, tarihi, havayı veya mesafeleri veren cümlelerde 'be' fiili ile kullanılır

What time is it?
Saat kaç?

It rained all day.

Bütün gün yağmur yağdı/Bütün gün yağdı.