ingilizce suffix konu anlatımı ~ birolcakir.net

ingilizce suffix konu anlatımı


Kelimenin sonuna eklenerek anlamını değiştiren eklere suffixes yani sonekler denir.
Soneklere Örnekler 
teacher – öğretmen
(Bu örnekteki sonek ‘-er’ dir.)
brotherly – kardeşçe
(Bu örnekteki sonek ‘-ly’ dir.)
tired – yorgun
(Bu örnekteki sonek ‘-ed’ dir.)
İngilizce soneklerden en çok karşımıza çıkabilecek olanları ‘-ed, -ing, -ly‘ ve ‘-es‘dir. Aşağıda diğer yaygın kullanılan soneklerin, anlamlarının ve örneklerinin yer aldığı bir tabloya yer verilmiştir, inceleyiniz.
Sonek
Anlam
Örnekler
-able, -ible
Yapılabilir
comfortable, passable
-al, -ial
Karakteristiklerine sahip
personal
-ed
Geçmiş zaman düzenli fiil
danced, jumped
-en
Yapıldığı maddeyi belirtir
golden, wooden
-er
Karşılaştırma
tidier, nicer
-er, -or
Yapan, eden kişi
actor, narrator, worker
-est
En üstünlük derecesi
nicest, greatest
-ful
Dolusu, çok
cupful, careful
-ic
Karakteristiklerine sahip
linguistic, sarcastic
-ing
Fiil hali,  (durum ortacı ve ulaç)
dancing, singing
-ion, -tion, -ation, ition
Eylem ya da süreç
attraction, attrition
-ity, -ty
Durum
humility, infinity
-ive, -ative, itive
İsimden sıfat üretir
expensive, plaintive
-less
Bir şey olmadan, -siz, -sız, -süz
topless, fearless
-ly
Zarf sonu
nicely, quickly
-ment
Eylem ya da süreç
enjoyment, entrenchment
-ness
Durum, hal
eagerness, kindness
-ous, -eous, -ious
Niteliklere, özelliklere sahip
erroneous, joyous
-s, -es
Çoğul
tables, foxes
-y
İle nitelenen
fatty, happy, jumpy