ingilizce prefix konu anlatımı ~ birolcakir.net

ingilizce prefix konu anlatımı

Kelimenin önüne eklenerek anlamını değiştiren eklere Prefix yani önekler denir.
Prefix - Önekler
anti = karşıt (1) = antisocial/anti sosyal,    yerine (2) = anti-hero / kahraman yerine
ante = önünde = antedoor / kapı önünde
auto = kendi = autobiography / otobiyografi,   yardımsız (2) = automatic
bi = iki defa olma = biennial / iki yıllık,  bi-monthly / iki aylık,   bilingual / iki dilli
circum = etrafında = circumnavigate = etrafını dolaşmak
co = birlikte = co-operation / işbirliği ,  co-pilot / ikinci pilot
com = karşıt olarak = compare / karşılaştırmak
cor = karşıt = correspond / haberleşmek, yazışmak
con = birlikte = context, contemporary
contra = karşıt olma = contradict / çelişmek, yalanlamak
de = karşıt, tersi olma = deforest / ormansızlaştırmak , defrost / buzunu eritmek
demi = yarım = demi hero
dis = negatif = disadvantage, dissimilar, disbelieve, disagree
ex = eski = ex-friend / eski arkadaş , ex- husband / eski koca
extra = ötesinde, uç = extraordinary, extraterrestrial / dünya dışı
fore = ön, önünde = foretell / tahmin etmek, forehand
hemi = yarım = hemisphere / yarım küre
hyper = uç, öte = hyperactive , hypersensitive
im-in = de ,da = imprint / basmak, kondurmak, immoral / ahlaksız ,     intake, input = giriş, girdi
ir = değil, olumsuz = irresponsible / sorumsuz ,  irrelevant / ilgisiz, konu dışı
inter = arasında , birinden diğerine = interactive, international
kilo = bin = kilogram / bin gram
macro = büyük = macrocosm / kainat
maxi = en çok, büyük =maximum
mal = kötü = mal = malnutrition / kötü beslenme
mega = büyük = megastar, megaton / birmilyon ton
micro = küçük = microscope , microfilm, 
mid = ortasında = mid-day, midafternoon., midnight