Establish ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Establish ile ilgili cümlelerestablish /ɪˈstæblɪʃ/ istabliş 

(şirket, kurum) kurmak, tesis etmek, oluşturmak.
The Car company was established in 1822.
Araba şirketi 1822'de kuruldu.

başarılı ve uzun süre devam eden bir konuma getirmek; tanıtmak, kabul ettirmek.
He quickly established himself as a talented actor.
Kendini yetenekli bir aktör olarak kabul ettirdi.

(şirket, ülke, kuruluş) ...ile iletişim/ilişki kurmak
The two countries have only recently established diplomatic relations.
İki ülke son zamanlarda diplomatik ilişkiler kurdu.

karar vermek, belirlemek
Our first step must be to establish priorities for the weeks ahead.
İlk adımımız önümüzdeki haftalar için öncelikler oluşturmaktır.

saptamak, bulmak, belirlemek
The police are trying to establish how he died.
Polis onun nasıl öldüğünü belirlemeye çalışıyor.