Assistant ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Assistant ile ilgili cümleler
assistant /əˈsɪstənt/ asistınd - yardımcı, asistan,tezgâhtar, mağaza çalışanı.

an administrative assistant
idari asistanı

assistant manager
yönetici asistanı

The company hired a temporary office assistant.
Şirket geçici bir büro asistanı istihdam etti.

The assistant took the money.
Asistan parayı aldı.

He told his assistant that he would win.
Asistanına kazanacağını söyledi.

The chief engineer did research hand in hand with his assistant.
Başmühendis asistanı ile el ele/beraberce araştırma yaptı.