Assist ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Assist ile ilgili cümleler
assist /əˈsɪst/ asiyst - yardım etmek.

The army arrived to assist in the search.
Ordu aramaya yardım etmek için geldi.

He is assisting the police investigation.
Polis soruşturmasına yardım ediyor.

May I assist you?
Sana yardım edebilir miyim?

I'll assist you.
Sana yardım edeceğim.

We're here to assist you.
Sana yardım etmek için buradayız.

I'm here to assist you.
Size yardımcı olmak için buradayım.

Birol is here to assist us.
Birol bize yardım etmek için burada.