Assembly ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Assembly ile ilgili cümleler
assembly əˈsembli/ esembli

tüm öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı genel toplantı
morning assembly
sabah toplantısı

He never goes to any assembly.
Asla hiç bir toplantıya gitmez/katılmaz.

meclis, toplantı, genel kurul
the national assembly
Ulusal meclis

birleştirme, toplama, bir araya getirme
Read the assembly instructions carefully.
Birleştirme talimatlarını dikkatlice okuyun.