Asleep ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Asleep ile ilgili cümleler
asleep /əˈsliːp/ easiliyp - uykulu olmak,uykuya dalmak.

The children are asleep.
Çocuklar uyuyorlar.

I was sound asleep.
Uykudaydım.

He fell asleep in front of the TV.
Televizyonun önünde uyudu/uykuya kaldı.