Ask ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Ask ile ilgili cümleler
ask /ɑːsk/ ask-usa / eask-uk

sormak
Can I ask you a few questions?
Birkaç soru sorabilir miyim?

I asked him about his hobbies.
Ona hobilerini sordum

I asked why the plane was so late.
Uçağın neden bu kadar geciktiğini sordum.

istemek, dilemek
He's asked for a bike for his birthday.
Doğum gününden bisiklet istedi.

istekte bulunmak
They've asked me to look after their dog while they're away.
Gittiklerinde köpeklerine bakmamı istediler.

ricada bulunmak
She asked him out to lunch the next day.
Sonraki gün için yemeğe çıkma ricasında bulundu.

para talebinde, isteğinde bulunmak
How much are you asking for it?
Ne kadar talep ediyordun?