Ashamed ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Ashamed ile ilgili cümlelerashamed /əˈʃeɪmd/ eşeyimt - utanmış, mahcup,birinden utanmak, mahcup olmak.

You've got nothing to be ashamed of.
Utanılacak bir şeyin yok.

He was ashamed to admit his mistake.
Hatasını itiraf etmekten utanıyordu.

The man was ashamed of being born poor.
Adam fakir olarak doğmaktan utanıyordu.

He was ashamed of the grades he got.
Aldığı notlardan utandı.

I am ashamed of my son having done so.
Öyle yaptığı için oğlumdan utanıyorum.

I'm not ashamed of my father being poor.
Babamın fakir olmasından utanmıyorum.