Art ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Art ile ilgili cümlelerart /ɑːt/ ard - sanat,sanat, belli bir konuda yetenek.

Fine/modern art
Güzel/Modern Sanatlar

An art exhibition/gallery.
Bir sanat sergisi / galeri

The art of conversation.
Konuşma sanatı.

Great art is related with moral imperfections.
Büyük sanat, ahlaki kusurlarla ilişkilidir.

She's good at art.
Sanatta iyidir.

He studied art in Paris.
Paris'te sanat eğitimi aldı.

The art of the Renaissance.
Rönesans sanatı.