Arrive in ve arrive at farkı ~ birolcakir.net

Arrive in ve arrive at farkıArrive in on veya at ile kullanım farklarını sadece cümlenin içeriği ile anlayabiliriz, Dolayısıyla, 'varış' ya onu takip eden yere veya zamana bağlı olarak bir önsezi taşır ya da taşımaz, yani yer ya da zaman önermeyi taşıyorsa bu farkı cümlelerde anlayabiliriz, Şöyle düşünün, yer, zaman ve durum farkını cümlede kavrarsak in, on, at hangi hallerde hangi cümleyle kullanılır anlayabilirz,Bunu kalıcı öğrenebilmenin en kolay yolu, yer zaman edatlarını cümlede kullanmayı iyi öğrenebilmek ve arrive fiilini iyi anlayabilmekten geçer.

He arrived in New York.
New York'a geldi.

He arrived at the station.
İstasyona geldi.

He arrived on the scene of the accident.
Kaza mahalline geldi.

He arrived here.
Buraya geldi.

He arrived at 12 o'clock.
Saat 12'de geldi

He arrived within 10 minutes.
10 dakika içinde geldi.

He will arrive in an hour.
Bir saate varacak.