Arrive ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Arrive ile ilgili cümlelerarrive - varmak, ulaşmak, meydana gelmek, var olmaya başlamak, zuhur etmek

varmak, ulaşmak,gelmesi
When he first arrived in London, he didn't know a word of English.
Londra'ya ilk vardığında, İngilizce tek kelime bilmiyordu.

We were the last to arrive at the station.
Durağa son ulaşanlardık.

A letter arrived for you this morning.
Bu sabah size bir mektup geldi.

bir sonuca/karara/cevaba ulaşmak, varmak
We didn't arrive at any firm conclusions.
Herhangi bir kesin sonuca varmadık.

meydana gelmek, var olmaya başlamak, zuhur etmek
Summer had finally arrived.
Yaz nihayet gelmişti.