Arrival ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Arrival ile ilgili cümlelerarrival  - varış, geliş

There was a car waiting for him on arrival.
Varışta onu bekleyen bir araba vardı.

ortaya çıkış, keşfedilen, mevcut olan
The trade grew rapidly with the arrival of the railway.
Demiryolunun ortaya çıkışı ile birlikte ticaret hızla büyüdü.

yeni bir kişi veya şeyin gelişi, ortaya çıkışı
Two teachers were there to greet the new arrivals.
Yeni gelenleri selamlamak için iki öğretmen vardı.

Birol left soon after our arrival.
Bizim varışımızdan kısa bir süre sonra Birol ayrıldı.

She died two days after his arrival.
Gelişinden iki gün sonra öldü.

I've been looking forward to your arrival.
Gelişini sabırsızlıkla bekliyorum.