Arrange ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Arrange ile ilgili cümleler



arrange  - düzenlemek, planlamak, hazırlık yapmak, düzenlemek, yerlerine koymak, tanzim etmek

to arrange a meeting
Bir toplantı düzenlemek 

I'll arrange for a car to come and pick you up.
Gelip sizi almak için bir araba ayarlayacağım.

We've arranged to visit the museum on Saturday afternoon.
Cumartesi öğleden sonra müzeyi ziyaret etmeyi planladık.

The books are arranged alphabetically by author.
Kitaplar yazarlarına göre alfabetik olarak düzenlenmiştir.

We arranged the chairs in a circle.
Sandalyeleri daire şeklinde yerleştirdik.


düzenlemek, yerlerine koymak, tanzim etmek
The books are arranged alphabetically by author.
Kitaplar, yazar tarafından alfabetik olarak düzenlenmiştir.