Army ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Army ile ilgili cümlelerarmy  - ordu

The Turkish Army.
Türk Ordusu.

The Turkish army took the city El Bab.
Türk ordusu El Bab şehrini aldı.

The Azarbajan army's supply lines were on the north side.
Azerbeycan ordusunun ikmal hatları kuzey tarafındaydı.

The southern army needed men and supplies.
Güney ordusunun adamlara ve malzemelere ihtiyacı vardı.

The army Chief of staff reported that the war was won.
Genelkurmay başkanı, savaşın kazanıldığını bildirdi.

Japan's army took control of the government in Tokyo in late 1931.
Japonya ordusu 1931 yılının sonlarında Tokyo hükümetinin kontrolünü ele geçirdi.