Armour ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Armour ile ilgili cümleler
armour /ˈɑːmər/ armır - zırh

a suit of armour
Zırh giyimi

armored vehicle
zırhlı araç