Arm ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Arm ile ilgili cümleler
arm  /ɑːm/ armm - kol.

He put his arms around her.
Kollarıyla onu sardı.

They were walking arm in arm.
Kol kola yürüyorlardı.

He hurt his arm lifting so much weight.
Çok fazla ağırlık kaldırırken kolunu incitti.

She walked arm in arm with her father.
Babası ile kol kola yürüdü.

I saw them walking arm in arm.
Ben onların kol kola yürüdüğünü gördüm.