Arise ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Arise ile ilgili cümlelerarise - ortaya çıkmak, doğmak, zuhur etmek, kalkmak, yataktan kalkmak

How did this misunderstanding ever arise?
Bu yanlış anlama nasıl ortaya çıktı?

The experiment must succeed. The next chance will only arise in fifty years.
Deney başarılı olmalı. Sonraki şans elli yıl içinde ortaya çıkacaktır.

Trade friction might arise between the two nations at any moment.
İki ülke arasında her an bir ticari sürtünme ortaya çıkabilir.

The whole problem arose from a lack of communication.
Bütün problem, iletişim yetersizliğinden kaynaklandı.

Most conflicts arise from ignorance or uncertainty.
Çoğu çatışma, cehalet veya belirsizlikten ortaya çıkıyor.