Argument ile ilgili cümleler ~ birolcakir.net

Argument ile ilgili cümleler
münakaşa
They had an argument about who should do the cleaning.
Temizlemizliği kimin yapması gerektiğine dair münakaşa ettiler.


tartışma, argüman
There are many arguments against nuclear energy.
Nükleer enerjiye karşı birçok tartışma var.